Mijn zoon vroeg laatst: ‘Mam, wat is dat eigenlijk een strippenkaart?’ Als je vaste klant bij ons bent dan weet je niet anders. Iedere keer als jij of iemand uit je gezin komt knippen krijg je een stempel op onze strippenkaart. Is die vol dan krijg je de volgende keer knippen gratis.

Dit doen we, ik weet het niet meer precies, denk ik 30 jaar. Best wel lang eigenlijk, maar nog steeds wordt er veel gebruik van gemaakt.

Ik ga er altijd vanuit dat iedereen wel weet wat een strippenkaart is. Echter, dat is dus niet zo. De jongeren kennen dit fenomeen dus gewoon niet. Daarom een stukje geschiedenis in vogelvlucht..

Vroeger, voor  1980 had elk vervoerbedrijf eigen kaartjes  voor bus tram of metro. Toen de overheid het streekvervoer overnam werd het tijd voor gelijke tarieven. De toenmalige minister voerde op 8 mei 1980 de Nationale Strippenkaart in die voor vijf gulden (ja toen hadden we nog echt geld) kon worden aangeschaft. Hiermee kon je gebruik maken van het openbaar vervoer in Nederland.

Afhankelijk van het aantal zones dat je aflegde werden strippen  afgestempeld. In 2011 werd de strippenkaart  als laatste afgeschaft in Zuid-Holland.

En zo geschiede

Wij (toen nog BIBOB Haarmode) vonden dit een prima reclame- en spaarmiddel en hebben het eigenlijk omstreeks dezelfde tijd ingevoerd.